BEWINDVOERING


BEWINDVOERING

Bewindvoering


Bewindvoering is een beschermingsmaatregel om uw vermogen te beschermen. Kort na de benoeming door de kantonrechter zullen wij in samenspraak met u een budgetplan opstellen en wederzijdse afspraken bespreken op weg naar uw zelfredzaamheid.


Wij nemen uw gehele financiële administratie over en zorgen ervoor dat u geen vervelende poststukken meer ontvangt over betalingsachterstanden en andere niet betaalde facturen.   

U heeft altijd een vaste contactpersoon. Zo houden wij nauw contact met u om de stand van zaken te bespreken. Ons doel is allereerst om uw situatie te stabiliseren en vervolgens samen met u uw zelfredzaamheid te bevorderen zodat u weer in staat bent om uw eigen financiën te regelen.  

 

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Bewind kan door uzelf, uw partner of door Prominent bewindvoering worden aangevraagd. Daarnaast kunnen ook uw familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten), uw mentor, de officier van justitie of de instelling waar u verblijft, bewindvoering voor u aanvragen.

 
Wat zijn de taken van Prominent Bewindvoering?

De uitoefening van het bewindvoerderschap is een zorgtaak. Prominent bewindvoering administreert en beheert uw goederen.


Hieronder worden enkele werkzaamheden opgesomd:

 • Inventarisatie van uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden;
 • Aanvragen van overheidsregelingen waar u recht op heeft;
 • Opmaken budgetplan;
 • Schuldeninventarisatie door aanschrijven van verschillende instanties;
 • Aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag;
 • Openen van beheer- en leefgeldrekening;
 • Aanvragen van kwijtscheldingen;
 • Doorbetalen van uw vaste lasten;
 • Treffen van betalingsregelingen;
 • Postverwerking;
 • Verzorgen van uw jaarlijkse box 1 aangifte;
 • Mogelijkheden bezien tot Schuldhulpverlening /WSNP;
 • Bezwaarschriften schrijven tegen nadelige overheidsbesluiten;
 • Jaarlijkse rapportage aan de kantonrechter.

 

Wat verandert er voor u?

Zodra Prominent bewindvoering als uw bewindvoerder is benoemd, zullen wij uw financiële administratie overnemen. Financiële beslissingen worden door Prominent bewindvoering –in samenspraak met u – genomen. Prominent bewindvoering vertegenwoordigt u in en buiten rechte en zorgt voor een goed bewind.

 

Wie betaalt de bewindvoeringskosten?

De kosten voor bewindvoering komen in principe voor uw rekening. Kunt u deze kosten niet zelf betalen dan kan Prominent Bewindvoering bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woont. Indien de bijzondere bijstand is toegekend voor de totale kosten, dan hoeft u zelf niets meer te betalen.