BUDGETBEHEERBUDGETBEHEER 


Het doel van budgetbeheer bij Prominent Bewindvoering is om ervoor te zorgen dat uw betalingsverplichtingen worden voldaan, geen nieuwe schulden ontstaan of betalingsachterstanden oplopen.


Wij bekijken samen met u wat uw totale inkomsten en uitgaven zijn en proberen waar mogelijk uw inkomsten te verhogen en uw uitgaven te verlagen. Samen met u maken wij een budgetplan op om zodoende uw financiële situatie in kaart te brengen. U kunt tevens gebruik maken van budgetbeheer zolang de kantonrechter de beschikking van onder bewindstelling niet heeft afgegeven. Zo maakt u optimaal gebruik van onze diensten.


Verschil tussen budgetbeheer en bewindvoering

Het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer ligt in het feit dat budgetbeheer op vrijwillige basis wordt uitgevoerd middels een contract en machtiging. Bij bewindvoering vindt de benoeming tot bewindvoerder plaats door de kantonrechter.

Budgetbeheer Basis

De vaste lasten zoals huur, energie, water en de zorgverzekering worden voor u betaald uit uw inkomen. Daarnaast reserveren wij voor de jaarlijkse uitgaven zoals het eigen risico en de gemeentelijke - en waterschapsbelasting. Het restantbedrag wordt naar u overgemaakt waaruit de overige vaste lasten z.a. internet, telefoon, boodschappen e.a. door u betaald dienen te worden. 

Deze vorm van budgetbeheer is vooral bedoeld om afsluitingen en huisuitzettingen te voorkomen

Budgetbeheer

Extra

Alles van budgetbeheer Basis inclusief de jaarlijkse box 1 belastingaangifte en wijzigingen die doorgevoerd dienen te worden voor verschillende toeslagen. Daarnaast vragen wij inkomensaanvullingen voor u aan en helpen wij bij het schrijven van sollicitatiebrieven of correspondentie met de gemeente of UWV.


Deze vorm van budgetbeheer is vooral bedoeld om overheidregelingen te benutten waar u recht op heeft en om belastingschulden te voorkomen.

Budgetbeheer

Totaal

Alles van budgetbeheer Extra inclusief de begeleiding voor extreme schuldenproblematiek. Wij nemen contact op met schuldeisers om tijdelijke betalingsregelingen te treffen. Daarnaast berekenen wij de beslagvrije voet, vragen kwijtscheldingen voor u aan en schrijven wij bezwaarschriften tegen besluiten van  overheidsinstanties. 

Deze vorm van budgetbeheer is bedoeld voor mensen met vele schulden en is vergelijkbaar met bewindvoering.

WAAROM PROMINENT BEWINDVOERING?


Wij nemen uw gehele financiële administratie over en zorgen ervoor dat u geen vervelende poststukken meer ontvangt over betalingsachterstanden en andere niet betaalde facturen. U heeft altijd een vaste contactpersoon. Zo houden wij nauw contact met u om de stand van zaken te bespreken. Ons doel is allereerst om uw situatie te stabiliseren en vervolgens samen met u uw zelfredzaamheid te bevorderen zodat u weer in staat bent om uw eigen financiën te regelen.


TARIEVEN 2021

Budgetbeheer Basis

TARIEVEN

Intakekosten (eenmalig) eenpersoonshuishouden

€ 150,00

Maandelijkse kosten eenpersoonshuishouden

€   45,00

Intakekosten (eenmalig)

meerpersoonshuishouden

€ 175,00

Maandelijkse kosten 

meerpersoonshuishouden

€   60,00

Eenmalige kosten belastingaangifte

€   50,00

Kennismakingsgsprek 

gratis

Budgetbeheer Totaal

TARIEVEN

Intakekosten (eenmalig) eenpersoonshuishouden

€ 200,00

Maandelijkse kosten eenpersoonshouden

€ 110,00

Intakekosten (eenmalig)

meerpersoonshuishouden

€ 230,00

Maandelijkse kosten 

meerpersoonshuishouden

€ 120,00

Eenmalig per jaar belastingaangifte

gratis

Kennismakingsgesprek

gratis

Budgetbeheer Extra

TARIEVEN

Intakekosten (eenmalig) eenpersoonshuishouden

€ 150,00

Maandelijkse kosten eenpersoonshouden

€   65,00

Intakekosten (eenmalig)

meerpersoonshuishouden

€ 175,00

Maandelijkse kosten 

meerpersoonshuishouden

€   80,00

Eenmalig per jaar belastingaangifte

gratis

Kennismakingsgesprek

gratis